• O SZKOLE

    • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 w Szczecinie zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowoczesnych form rewalidacji i terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie i nauczania zgodnego z zasadami nowoczesnej pedagogiki.     Nasze atuty:

     • położenie w centrum miasta, dogodny dojazd
     • mało liczebne klasy, kameralne warunki nauki, dobrze wyposażona baza dydaktyczna
     • stołówka szkolna
     • opieka świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 17.00
     • specjalistyczna kadra pedagogiczna
     • bogata oferta zajęć terapeutycznych: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, usprawnianie technik szkolnych, socjoterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna, logorytmika, psychomotoryka, terapia Metodą Tomatisa, bajkoterapia , Zajęcia Ruchu Rozwijającego Metodą Weroniki Sherborne
     • oferta zajęć pozalekcyjnych: przyrodniczych, informatycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych
     • rozwijanie uzdolnień sportowych - sekcje: pływania, lekkoatletyki, tenisa ziemnego i piłki nożnej w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Iskierka" i Olimpiad Specjalnych Polska
     • nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich uczniów począwszy od klasy II SP na basenie Szczecińskiego Domu Sportu
     • możliwość wakacyjnych, dwutygodniowych wyjazdów na Turnusy Rehabilitacyjne w atrakcyjne regiony Polski, wyjazdy na obozy sportowe oraz zimowe półkolonie organizowane w szkole
     • współpraca i integracja z okolicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, uczelniami i instytucjami kulturalnymi (filharmonia, opera na Zamku, teatry, kina)
     • bogaty program edukacji ekologicznej (wyjazdy do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kliniskach i Glinnej)


     Świadectwa szkolne wydawane uczniom nie zawierają adnotacji o fakcie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pieczęcie szkolne umieszczane na świadectwie nie zawierają określenia „specjalna” Świadectwo nie różni się więc w żaden sposób od dokumentu wydawanego przez szkoły ogólnodostępne!