• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    • Szanowni Państwo

     Pracownicy Szkoły, Emeryci i Renciści PSPS Nr 67

     Od 1 marca 2020 r. obowiązuje w naszej szkole nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jego pełna treść jest do wglądu w sekretariacie szkoły. Poniżej zamieszczamy wyciąg zawierający najistotniejsze zmiany oraz następujące załączniki do pobrania:

     • załącznik nr 2 - oświadczenie o dochodach uzyskanych za 12 miesięcy roku ubiegłego w oparciu o roczne rozliczenie podatkowe,
     • załącznik nr 2a - oświadczenie o dochodzie kształtującym się na poziomie ponad najwyższy próg dochodowy ustalany rokrocznie na potrzeby ZFŚS,


     UWAGA: oświadczenie złożyć należy wg wybranego przez siebie wzoru (tj. zał. 2 lub zał. 2a) wraz z pierwszym składanym wnioskiem o przyznanie świadczenia z funduszu w danym roku kalendarzowym.

     • załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie świadczenia
     • załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie bezzwzrotnej pomocy materialnej z powodów losowych lub trudnej sytuacji materialnej.


     Terminy składania wniosków:

     • do 20 marca
     • do 10 czerwca
     • do 20 września
     • do 10 grudnia
   • Formularze do pobrania: